KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Tosho Akigul
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 3 February 2004
Pages: 453
PDF File Size: 12.41 Mb
ePub File Size: 4.15 Mb
ISBN: 392-4-37557-672-5
Downloads: 35051
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shashicage

Jer ste ovjek koji zna to je to otpovrne narednik tapui ga poramenu. Navukla je samo jednu cipelu, a druga je leala na stoliu, na dohvat ruke. Neobino upadljiva zbog svoje vanjtine: Njega da pustim da se koristi sredstvom to sam ga ja pronaao?

Nisam se tada druio ni s kim u svijetu, u kome tako poest mnogi od njegovih stanovnika.

Ne uini li to ili na dlaku ne izvri to ti rekoh, iupat emo ti srce i jetru, ispei ih na rotilju i pojesti. Otrijeznio sam se kad me je sestra dobro grunula u leda, izdirui se na me: Uas, koji bi me spopadao kad god bi se gospoda Joe pribliila smonici, ili izala iz sobe, moe se usporediti jedino s kajanjem kad sam pomiljao na ono to su moje ruke uinile.

I ti e dobiti svoj dio, Pipe. S bakalja u naim rukama padale su velike gorue krpe, a vidio sam i odbaene baklje kako se dime i bukte. Upamtite ree moj robija briui dronjavim rukavima krv s lica i stresajui sa svojih prstiju uperke iupane kose ja sam ga uhvatio!

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Vazda sam postupao s njim kao s nekim malo poodraslim djetetom i sebi ravnim. Uzela je u najam kuicu, u kojoj je na prvom grcklj stanovao gospodin Wopsle, pa smo mi dai obino sluali kako neobino dostojanstveno i jezivo ita naglas udarajui od vremena do vremena nogom o pod.

Volio bih da samo ja izvuem krai kraj, Pipe; volio bih da nema one tvoje Golicaljke, stari drue; volio bih da se sve svali na moju grbau; ali to ti je, Pipe, ono takomora -bitinemoedrukije, i nadam se da e otrpjeti one male nedostatke i nepravde. Onas skoi, ali to nije bio onaj mukarac, ve neki drugi. Prava je srea da nisi ostao na mjestu mrtav. Premda me je tako esto nazivala mali i nemarno da nije bilo nimalo laskavo po me, bila je otprilike mojih godina.

  HP L7700 SCAN TO PDF

Kao daje hladni vjetar puhao hladnije ovdje, nego s onu stranu vrata; zavijajui kroz otvorene prostorije pivovare kao kroz snast broda na morskoj puini. Upravo je htio ponovno zagristi i ve naherio glavu da odabere to ljepi zalogaj, kadli mu se pogled zaustavi na meni i opazi da je moga kruha s maslacem nestalo.

Danas je bio sajmeni dan i gospoda Joe se s njime uputila u takvu ekspediciju.

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Ili u tom obliju primijeti gospodin Wopsle, odmahujui glavom prema zdjeli. Ne pade mi na um nita pametnije no da kaem: Dosta – udno ime kui, gospoice. Kako je gospodin Pumblechook vrlo uvjerljivo iznosio svoju tvrdnju i preko sviju potjerao svoju laganu koiju svi se sloie da se to zaista tako dogodilo.

Obliveni krvlju i bez daha, bacali su se i otimali mrsei grdne kletve; no ja sam dakako prepoznao obojicu.

Govorim i govorim dvojici bezjaka povie moja sestra, strgnuvi kapu s glave u nastupu iznenadnog oaja – dok ujko Pumblechook eka, kobila se sigurno vani ve razboljela, a djeak tu stoji prljav od glave grckij pete! Da se meutim ne bi time naruio na vii poloaj u drutvu, stavili su krabicu za novac na gornju policu kuhinjskog kamina, krqtka koju se, kako je javno bilo obznanjeno, ubacuje sva moja zarada. Ne mislim u tom obliju, gospodine otpovrne gospodin Pumblechook, koji je mrzio da ga prekidaju; mislim da ne bi bio u drutvu starijih i pametnijih od sebe, crpao mudrost sluajui njihove razgovore i valjao se u raskonom obilju.

Zbog njihovih napola hromih nogu stupali smo polagano, a bili su ve toliko iznureni da smo dvaput-triput stali dok su se odmarali. No nikad nije bila pristojna, osim u drutvu. U tim trenucima bilo mi je jasno da je to turobno, koprivama zaraslo mjesto groblje, a da su Philip Pirrip, neko lan ove upe, i Georgiana, ena Gore Spomenutoga, mrtvi i pokopani, da su Alexander, Bartholornew, Abraham, Tobias i Roger, djeica spomenutih, takoer mrtva i pokopana a pusta ravnica iza groblja, ispresijecana nasipima, humcima i prijelazima, po kojoj pase ratrkana stoka- movara, niska olovna crta iza nje rijeka, onaj daleki divlji brlog, odakle estoko kulja vjetar – more, a maleni jadni drhtavi stvor to se stao svega toga bojati i udario u pla – Pip.

  LIBRO TEORIA DE AUTOMATAS Y LENGUAJES FORMALES DEAN KELLEY PDF

Nije bilo nikakve prijeke potrebe da se s Joeom dopisujem, to manje to je sjedio pokraj mene, a bili smo sami. Pogledajte mu samo njuku na kojoj pie da je kratkz. Sve to vrijeme gospoda Joe i Joe ustro su pospremali stol da naine mjesta za patetu i puding.

Ispalie top da upozore ljude na oprez. Jo sam svejednako drao nogu od stola, ali sam je sada stezao u zanosu zahvalnosti. Protrnuh od strave kad mi se priinilo da ujem kako krratka jo uvijek kripi; no to bjee samo zvek ovje klepke.

Moja sestra pode po kameni vr, vrati se s njime i natoi ujaku rakije, jer osim njega nitko nije htio piti. Izruie me gospodinu Pumblechooku, koji me je preuzeo slubeno u svoje ruke poput izvritelja sudske osude.

Nou nisam smio, jer nije bilo mogue da potiho iskreem iskru. Da u ako bude znao, kadgod jueranji ostaci mesa i pudinga stignu na stol, a Joe ih tek ovla pogleda uvijek pomisliti: Vrisnuo bih da sam mogao. U drvenjari bjee smjetena straa: Ali je zato u svakom njegovu otpjevanom Amen odjekivala pobjednika slava, a kada bi najavljivao psalme, koje bi trebalo grckoh – uvijek je izgovarao cijeli stih – a prvo pogledao skup vjernika kao da hoe rei:

VPN