ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Arashizil Kazrazuru
Country: Greece
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 4 January 2014
Pages: 474
PDF File Size: 6.18 Mb
ePub File Size: 19.33 Mb
ISBN: 507-2-61217-183-6
Downloads: 1625
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezinris

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje isttorija sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju.

Na kraju se Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje isorija odnosno vaspitanja djeteta.

Nju treba vaspitavati tako da bude spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. To vaspitanje u pedwgogije sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju.

Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd. Vaspita se mora, dakle, istorrija svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

  HONEYWELL MS7820 PDF

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. On otro reaguje protiv drutvene ishorijaprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve se radi samo o odgajanju ovjeka. Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama.

Neke su bile veoma krupne ali ipak se epdagogije uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso.

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka.

Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Emil ili o vaspitanju, Beograd2.

Ovaj podatak nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima. Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, ledagogije priroda eli da djeca budu djeca, pedabogije no to postanu odrasli.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.

Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. Ovakav stav je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee peeagogije kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati.

  LIVRO O ESTRANGEIRO DE ALBERT CAMUS PDF

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents. Poznato je njegovo naelo: Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa.

Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. Po njemu za sve je kriva privatna svojina.

Jo neto to je zanimljivo o Rusou pedagkgije injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

ZAKLJUAKOno pedagogijf je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala istrija ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Budui da ne priznaje vaspitaevu vodeu ulogu u vaspitnom procesu, on onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve.

VPN