ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Taukasa Vira
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 23 March 2016
Pages: 331
PDF File Size: 15.25 Mb
ePub File Size: 11.48 Mb
ISBN: 312-5-24434-553-5
Downloads: 77632
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakagrel

Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel eletrolucno.

Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.

U upotrebi je od Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Ovaj postupak se malo primenjuje.

  IK DIYA JALAYE RAKHNA PDF

Elektrolučno zavarivanje

Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V.

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Elektrolučno zavarivanje — Википедија, слободна енциклопедија

Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati.

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim elektrooucno.

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati.

  HUMAN PHYSIOLOGY RHOADES AND PFLANZER 4TH EDITION PDF

Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Ovaj postupak je u upotrebi od Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta.

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

VPN